Leveringsvoorwaarden

 

ARTIKEL 1

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving. 
Oetzeuke.nl  zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat Oetzeuke.nl  de betaling heeft ontvangen.

Rekeningnummer ABN AMRO 592357783 tnv Metaalhandel Sipkema

ARTIKEL 2 

Oetzeuke.nl  brengt de verzendkosten/administatie kosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland bedraagt € 7,50 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. (voor Belgie € 10,50)
De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. (ook bij retourverzendingen)

ARTIKEL 3

Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling
Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Metaalhandel Sipkema is bijgeschreven, verzendt Oetzeuke.nl de bestelde artikelen,je kunt de producten dan verwachten binnen 3 werkdagen. Het desbetreffende product kan ook bij ons afgehaald worden en of is het zelfs mogelijk door omvang en aard van het product dat het niet bezorgt kan worden. Voor Belgie is de levertijd iets langer.
Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Oetzeuke.nl gelijk contact met je op via e-mail.


ARTIKEL 4


Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet of bij aankomst beschadigd is, dan kun je de bestelling, op eigen kosten, retourneren. Je dient binnen 2 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen en onder opgave van je bank- of girorekeningnummer.
Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld. Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
Vervolgens dien je dan binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:

Oetzeuke.nl
Haspengouw 35
6227 RM Maastricht
Nederland


Oetzeuke.nl zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
Oetzeuke.nl  behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Oetzeuke.nl  behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling Oetzeuke.nl per e-mail is gemeld.
Dvd's, CD's en gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of teruggezonden.
Boeken kunnen alleen geretourneerd worden, wanneer er sprake is van een misdruk of bindfout


ARTIKEL 5

Oetzeuke.nl  staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

ARTIKEL 6

Oetzeuke.nl  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Oetzeuke.nl en transportstagnatie.

ARTIKEL 7

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Oetzeuke.nl worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.


ARTIKEL 8


Oetzeuke.nl geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Oetzeuke.nl gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik. 


ARTIKEL 9

Geleverde goederen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien Oetzeuke.nl haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van Oetzeuke.nl met een minimum van € 35,-.


Artikel 10

Bestellingen welke buiten schuld van Oetzeuke.nl tijdens verzending zijn zoekgeraakt,
zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het
zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Oetzeuke.nl .